Samodzielne trenowanie mowy w języku angielskim

0
519
1

Samodzielne trenowanie mowy w języku angielskim

Nauka języka angielskiego obejmuje nie tylko znajomość słownictwa i gramatyki, ale również wiele innych umiejętności, takich jak czytanie czy też mówienie. Szczególnie mówienie stanowi sporą trudność dla osób uczących się angielskiego. Problemem jest nie tylko znajomość fonetyki, ale również strach związany z podjęciem konwersacji. Taki problem wpływa niekorzystnie na przełamanie bariery językowej.

Na szczęście istnieją różne sposoby na samodzielne trenowanie mowy. Dzięki nim można nie tylko doskonalić swoje umiejętności, ale również przełamywać strach i wewnętrzny opór przed mówieniem. Mowę angielską można rozwijać, nawet jeśli osoba ucząca się nie ma nikogo, z kim można porozmawiać. Podstawą jest systematyczność, dobre chęci i samodyscyplina. Wystarczą już regularne codzienne 10-minutowe sesje, aby poprawiać swój poziom językowy.

Kolokacje odgrywają istotną rolę

W dłuższej mierze znajomość pojedynczych słów angielskich nie pozwoli na zdobycie odpowiednich umiejętności i przełamanie bariery językowej. Po pewnym czasie może się okazać, że podczas mówienia wykorzystywany jest tylko wąski zasób słów. Warto więc starać się ćwiczyć kolokacje i mówienie pełnych zwrotów, w których są wykorzystywane konkretne słowa. Dzięki temu możliwe jest opanowanie nowego słownictwa.

Zwroty potoczne i bardziej oficjalne

Bardzo istotną kwestią w nauce języka angielskiego jest przyswajanie nie tylko oficjalnego słownictwa, ale również zwrotów wykorzystywanych w mowie potocznej. Są one bardzo ważne dla prawidłowej komunikacji oraz zwalczenia blokady językowej. Znajomość kolokwialnych zwrotów jest bardzo istotna w opanowaniu mowy potocznej. Wiele takich zwrotów można poznać oglądając angielską telewizję, słuchając radia czy też rozmawiając z native speaker’ami. Poznane sformułowania warto zapisywać oraz powtarzać na głos. Czytanie na głos pozwala nie tylko sprawdzić swój akcent i fonetykę, ale również utrwala znajomość słownictwa i zasad gramatyki.

Nauka angielskiej mowy powinna być przeprowadzana w sposób naturalny. W pierwszej kolejności istotne jest opanowanie mowy, a dopiero później czytania, pisania i gramatyki. W tym celu warto korzystać ze specjalnej technologii znanej jako tak zwany shadowing. Jest ona bardzo istotna i polega na powtarzaniu pełnych zdań i dłuższych wypowiedzi za osobą, która jest użytkownikiem rodzimym języka angielskiego. Do tego celu nie jest potrzebna znajomość z osobą mówiącą po angielsku. Wystarczy korzystanie z nagrań MP3 albo materiałów filmowych, które można powtarzać. Shadowing dzieli się na kilka podstawowych etapów:

  • Wielokrotne przesłuchanie nagrania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na melodię zdań oraz intonację.
  • Powtarzanie za lektorem usłyszanych wyrazów z maksymalnie 2-sekundowym odstępem za mówiącym.
  • Zaglądanie do skryptu w celu sprawdzenia nieznanych słów w słowniku. Dobrym pomysłem jest zanotowanie w zeszycie praktycznych wyrażeń niezbędnych w komunikacji codziennej.
  • Ponowne włączenie nagrania i wymawianie wyrazów razem z lektorem (korzystając z zapisanego skryptu). Należy to powtarzać tak długo, aż uda się odtworzyć tempo i ton wypowiedzi. Takie rozwiązanie jest ważne z perspektywy poznawania nowych wyrażeń oraz oswojenia się z własnym głosem w języku angielskim.

Jak widać, nauka mówienia po angielsku wcale nie jest trudna. Jeśli jednak nadal występują jakieś problemy z blokadą językową to warto skorzystać z ofert trenerów angielskiego on-line czy też nauczycieli w szkołach językowych. Na szczęście znalezienie takich szkół i kursów internetowych nie jest trudnym zadaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here